*/?>

Konsultacje społeczne zapotrzebowania na infrastrukturę i ofertę kulturalną będącą przedmiotem planowanego projektu Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju zaprasza do zapoznania się z propozycją projektu dotyczącego przebudowy lokalu usługowego przy ul. Sienkiewicza 6 w Szczawnie Zdroju i doposażenia go dla rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej.

Projekt jest zaplanowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańcom Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój do zasobów kulturowych regionu oferowanych przez Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie  Ankiety (link poniżej):
http://teatr-szczawno-zdroj.badanie.net/

TEATR ZDROJOWY IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO | 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ | UL. KOŚCIUSZKI 19 | TEL. 74 840 24 45